Iedere werknemer verdient een veilige werkomgeving

Iedere werknemer verdient een veilige werkomgeving. Dit jaar is er belangrijk nieuws: er is een wetsvoorstel aangenomen waardoor elke werknemer wettelijk recht heeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Wat betekent dit? Het gaat niet alleen om het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, maar ook om het bevorderen van een positieve werksfeer en sociale werkomgeving. Een vertrouwenspersoon…

Flexcontract of Basiscontract in 2024?

Flexcontract of Basiscontract in 2024? Nieuwe Regels voor Werkgevers en Werknemers! Het kabinet heeft plannen om het nulurencontract te verbieden en te vervangen door een basiscontract. Dit is onderdeel van een groter arbeidsmarktpakket om flexwerkers meer zekerheid te bieden. De wijzigingen worden in 2024 aan de Tweede Kamer voorgelegd, en de exacte ingangsdatum is nog…

Overnames

Het aantal overnames is de afgelopen jaren gestegen.1 Het overnemen of laten overnemen van een onderneming is een gecompliceerd proces, waarbij je meerdere fases doorloopt. De stappen en wat erbij komt kijken zullen in dit artikel worden uitgelegd. GeheimhoudingsverklaringVoordat de partijen met elkaar gaan onderhandelen, zal er een geheimhoudingsverklaring opgesteld en ondertekend worden. Dit wordt…

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard bedingen die opgesteld worden door jou als ondernemer, ook wel de regels waaronder de onderneming zaken doet. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar kunnen jou als ondernemer beschermen tegen risico’s en aansprakelijkheid. Wel zijn er verschillende brancheorganisaties en verzekeraars die bedrijven verplichten om algemene voorwaarden te gebruiken. Mocht je algemene voorwaarden…

Wet toekomst pensioenen

? Nieuwe pensioenwet: ben jij voorbereid? ?? Per 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Je hebt tot 1 januari 2028 de tijd om je pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe regels. Deze nieuwe wet brengt drie belangrijke veranderingen met zich mee: 1️⃣ ????? ??????: Het…

Concurrentiebeding vs. Relatiebeding

Veel bedrijven willen een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen in arbeidsovereenkomsten. Werkgevers zijn hierbij gebaat dat werknemers niet voor een (directe) concurrent of relatie gaan werken. Denk voornamelijk aan functies waarbij de werknemer met specifieke, belangrijke relaties van de werkgever contact heeft en/of contact dient te onderhouden. Daarnaast kan het ook zijn voor een werknemer met…

Hervorming arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 april 2023 een Kamerbrief ingestuurd omtrent de hervorming van de arbeidsmarkt. Hierbij is zij op zoek naar een goede balans tussen de verschillende maatregelen, in lijn met de genoemde adviezen.1 Er wordt gestreefd naar meer zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en meer wendbaarheid voor…

Urencompensatie feestdag

De officiële feestdagen in Nederland vallen jaarlijks op verschillende weekdagen. Verhoudingsgewijs vallen de meeste feestdagen op een maandag. Wettelijk gezien hebben werknemers geen recht op een vrije dag op een feestdag. Toch staat in de meeste cao’s of arbeidsovereenkomsten vermeld of een feestdag een vrije dag is en of de werknemer doorbetaald krijgt of sprake…