Flexcontract of Basiscontract in 2024?

Flexcontract of Basiscontract in 2024? Nieuwe Regels voor Werkgevers en Werknemers! Het kabinet heeft plannen om het nulurencontract te verbieden en te vervangen door een basiscontract. Dit is onderdeel van een groter arbeidsmarktpakket om flexwerkers meer zekerheid te bieden. De wijzigingen worden in 2024 aan de Tweede Kamer voorgelegd, en de exacte ingangsdatum is nog…