Overnames

Het aantal overnames is de afgelopen jaren gestegen.1 Het overnemen of laten overnemen van een onderneming is een gecompliceerd proces, waarbij je meerdere fases doorloopt. De stappen en wat erbij komt kijken zullen in dit artikel worden uitgelegd. GeheimhoudingsverklaringVoordat de partijen met elkaar gaan onderhandelen, zal er een geheimhoudingsverklaring opgesteld en ondertekend worden. Dit wordt…

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard bedingen die opgesteld worden door jou als ondernemer, ook wel de regels waaronder de onderneming zaken doet. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar kunnen jou als ondernemer beschermen tegen risico’s en aansprakelijkheid. Wel zijn er verschillende brancheorganisaties en verzekeraars die bedrijven verplichten om algemene voorwaarden te gebruiken. Mocht je algemene voorwaarden…

Concurrentiebeding vs. Relatiebeding

Veel bedrijven willen een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen in arbeidsovereenkomsten. Werkgevers zijn hierbij gebaat dat werknemers niet voor een (directe) concurrent of relatie gaan werken. Denk voornamelijk aan functies waarbij de werknemer met specifieke, belangrijke relaties van de werkgever contact heeft en/of contact dient te onderhouden. Daarnaast kan het ook zijn voor een werknemer met…

Hervorming arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 april 2023 een Kamerbrief ingestuurd omtrent de hervorming van de arbeidsmarkt. Hierbij is zij op zoek naar een goede balans tussen de verschillende maatregelen, in lijn met de genoemde adviezen.1 Er wordt gestreefd naar meer zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en meer wendbaarheid voor…

Urencompensatie feestdag

De officiële feestdagen in Nederland vallen jaarlijks op verschillende weekdagen. Verhoudingsgewijs vallen de meeste feestdagen op een maandag. Wettelijk gezien hebben werknemers geen recht op een vrije dag op een feestdag. Toch staat in de meeste cao’s of arbeidsovereenkomsten vermeld of een feestdag een vrije dag is en of de werknemer doorbetaald krijgt of sprake…

Stakingen

Het zal jullie niet zijn ontgaan, de stakingen van het streekvervoer. Op 28 februari is er weer een nieuwe stakingsperiode van 6 weken begonnen waarbij op 15 dagen zal worden gestaakt. Maar hoe moet je als werkgever omgaan met een staking? Staken is een recht, dit betekent dat je als werkgever zijnde de staking niet…