Concurrentiebeding vs. Relatiebeding

Veel bedrijven willen een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen in arbeidsovereenkomsten. Werkgevers zijn hierbij gebaat dat werknemers niet voor een (directe) concurrent of relatie gaan werken. Denk voornamelijk aan functies waarbij de werknemer met specifieke, belangrijke relaties van de werkgever contact heeft en/of contact dient te onderhouden. Daarnaast kan het ook zijn voor een werknemer met…

Hervorming arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 april 2023 een Kamerbrief ingestuurd omtrent de hervorming van de arbeidsmarkt. Hierbij is zij op zoek naar een goede balans tussen de verschillende maatregelen, in lijn met de genoemde adviezen.1 Er wordt gestreefd naar meer zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en meer wendbaarheid voor…